kvalifikacija

kvalifikacija
kvalifikacija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kurios nors veiklos kokybės nustatymas, įvertinimas. kilmė lot. qualificatio< qualis – koks, kokios kokybės + facio – darau atitikmenys: angl. qualification; skill vok. Qualifikation, f rus. квалификация

Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios. 2002.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • kvalifikacija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Profesija, specialybė (pvz., mokytojo kvalifikacija, trenerio kvalifikacija). kilmė lot. qualificatio< qualis – koks, kokios kokybės + facio – darau atitikmenys: angl. qualification; skill… …   Sporto terminų žodynas

  • kvalifikacija — kvalifikácija ž DEFINICIJA 1. (Ø) određenje vrijednosti, prikladnosti, valjanosti čega [pozitivna/negativna kvalifikacija] 2. (za što) potrebni uvjeti u znanju i formalnim dokazima za kakav posao ili službu [imati kvalifikacije]; stručna sprema 3 …   Hrvatski jezični portal

  • kvalifikacija — statusas Aprobuotas sritis švietimas apibrėžtis Teisės aktų nustatyta tvarka pripažįstama asmens turimų kompetencijų arba profesinės patirties ir turimų kompetencijų, reikalingų tam tikrai veiklai, visuma. atitikmenys: angl. qualification… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • kvalifikacija — statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Įgaliotų valstybės institucijų pripažinta turimų asmens kompetencijų (funkcinės, pažintinės ir bendrosios), reikalingų dirbti pagal tam tikrą profesiją, visuma. Kvalifikacijos pripažinimas… …   Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

  • kvalifikacija — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Profesinio ugdymo reikalavimų įgyvendinimo kokybė. kilmė lot. qualis – kokios kokybės + facere – daryti …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • kvalifikacija — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Veiklos specializacijos kokybė, suteikiama baigus atitinkamos pakopos nuosekliąsias studijas ar profesines mokyklas. kilmė lot. qualis – kokios kokybės + facere – daryti …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • kvalifikacija — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žmogaus pasirengimo, tikimo vienokiam ar kitokiam darbui laipsnis. kilmė lot. qualificatio< qualis – koks, kokios kokybės + facio – darau atitikmenys: angl. qualification; skill vok.… …   Sporto terminų žodynas

  • kvalifikácija — e ž (á) 1. sposobnost za opravljanje določenega dela, usposobljenost: za to delo si je pridobil kvalifikacijo; predpisana, strokovna kvalifikacija / izpit za kvalifikacijo šoferja // publ., navadno s prilastkom oznaka, opredelitev: moralno… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kvalifikacija — kvalifikãcija sf. (1) 1. tikimo, pasirengimo kuriam nors darbui laipsnis: Reikia kelti jaunųjų darbininkų kvalifikaciją sp. Planuodami ir organizuodami gamybą, įmonių, kolūkių, tarybinių ūkių vadovai turėtų labai rimtai rūpintis kadrų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Kvalifikacija za Millstreet — Fecha 3 de abril de 1993 Presentador(es) Tajda Lekše TV anfitriona Radiotelevizija Slovenija Lugar Estudio 1 RTV SLO …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”